X
Svetelné stabilizátory

Svetelné stabilizátory

TMP

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

 

Viac info na: http://www.chemko.sk

Balenie 25 kg v papierových vreciach s vnútorným polyetylénovým vrecom, fixované fóliou na palete alebo 500 kg v big-bagu.

Doprava cestná, železničná a námorná. Môže sa skladovať do 6 mesiacov od dátumu výroby v uzatvorených obaloch v suchých a chladných miestnostiach.

Označenie: Nebezpečenstvo S týmto výrobkom by sa nemalo manipulovať, pokiaľ nie sú prečítané a pochopené bezpečnostné údaje výrobcu.

Medziprodukt používaný hlavne na výrobu svetelných stabilizátorov typu HALS a farmaceutický priemysel. Vzhľad - biela kryštalická látka s jemným, charakteristickým zápachom.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah účinnej látky  

            hmot. %

        min. 99,5

Obsah vody

            hmot. %

        max. 0,2

Obsah popola

            hmot. %

        max. 0,1

Priepustnosť

               pri 425 nm

               pri 450nm

 

            hmot. %

            hmot. %

 

          min. 94,0

          min. 96,0

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa na výrobu stabilizátorov a vo farmaceutickom priemysle.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj