X
Chémia

Chémia

Chémia je súčasťou každodenného života a naše výrobky môžete nájsť všade okolo seba. Naše produkty využíva ďalšia chemická výroba, oceliarstvo, strojárstvo, textilný a automobilový priemysel, stavebníctvo či zdravotníctvo. Hoci sa plánuje ENERGOCHEMICA SE zamerať najmä na chlórovú chémiu, v našom portfóliu nájdete širokú škálu produktov organickej i anorganickej chémie i chémie polymérov. Do nášho sortimentu patria aj výrobky z plastov či obkladové materiály. Dodávame polotovary a suroviny určené na ďalšie spracovanie. Zároveň intenzívne pracujeme aj na vývoji nových materiálov a na zavádzaní pokrokových technológií, ktoré šetria životné prostredie a rešpektujú najprísnejšie ekologické kritéria.

 

Naše podniky                            Naše produkty