X
Plyn

Plyn

Plyn

Kontaktovať predajcu: Ing. Vladimír Švábik

telefonický kontakt: +421 911 925 658

 

Zemný plyn je od preberacej stanice ZP k jednotlivým odberateľom na území firmy dopravovaný nadzemnými potrubnými trasami v dvoch tlakových úrovniach.

Vstup do preberacej stanice : 2,5 – 3,5 MPa

Výstup z preberacej stanice :

  vetva č.1:   0,5 MPa

  vetva č.2:   2,0 MPa 

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj