X
Aldehydová chémia

Aldehydová chémia

Fenolické živice

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

Viac info na: http://www.chemko.sk

Fenochem 507 KS01

Fenokol 43EX

Novokol G

Novokol GG

Izolované železničné cisterny, autocisterny, IBC kontajnery alebo pozinkované sudy. Skladuje sa v dobre uzatvorených zásobníkoch, pri nízkej teplote. Z dôvodu vytvrdnutia lepidla nesmú byť zásobníky vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani byť v blízkosti vykurovacích telies.

auto cisterna (24 t), pozinkované sudy (200 l) fixované na palete, prepravované cestnou a železničnou dopravou, v suchých, čistých a krytých dopravných prostriedkoch, vylučujúcich možnosť navlhnutia, alebo znehodnotenia inými vplyvmi. Prepravuje sa do obmedzenej vzdialenosti, nakoľko doba prepravy by nemala presiahnuť dva dni.

Vzhľadom na to, že v rámci fenolických živíc ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Vzhľadom na to, že v rámci fenolických živíc ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Vzhľadom na to, že v rámci fenolických živíc ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Vzhľadom na to, že v rámci fenolických živíc ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj