X
Energetika

Energetika

Chemická produkcia nášho holdingu je energeticky náročná. Práve preto, v záujme v záujme využívania všetkých prostriedkov a rezerv pri zvyšovaní efektívnosti procesov a produkcie sme prijali rozhodnutie ohľadne výroby vlastných energetických médií. Ak bude chemický výrobca produkovať pre vlastné potreby energie, môže ich prebytok dodávať do verejnej siete. Samotná chemická výroba však vo veľkej miere zaťažuje aj životné prostredie. Siahame preto po ekologických riešeniach.

                              Naše podniky                            Naše produkty