X
Segmenty

Segmenty

Hlavné aktivity spoločnosti vyplývajú už z jej názvu. Nosnou prioritou je chemická výroba. Najmä pre vlastné potreby však chceme produkovať aj energie a teplo.  Energetika je z hľadiska tržieb naša nezanedbateľná činnosť. ENERGOCHEMICA SE vyrába a dodáva široké spektrum  výrobkov, ktoré majú svoje primárne uplatnenie najmä v stavebníctve, no aj v ďalších odvetviach priemyslu. Svoj potenciál chceme preto sústrediť na uvedených tradičných trhoch nášho pôsobenia, ale súčasne sa chceme presadiť aj v nových segmentoch trhu. Zároveň intenzívne investujeme do biotechnológií.