X

Spoločnosť ENERGOCHEMICA SE bola založená v roku 2011 v Prahe.  ENERGOCHEMICA SE je moderná holdingová spoločnosť, ktorá  sa radí k európskym lídrom budujúcim unikátny závod na výrobu 2G bioetanolu.

Ako trhovo riadená spoločnosť sa zameriava na riešenia s pridanou hodnotou zvyšovaním podielu inovatívnych výrobkov, zlepšovaním technologických procesov a efektívnym využívaním zdrojov energie.  Chceme byť najlepšou voľbou pre odberateľov a najväčšou výzvou pre dodávateľov prostredníctvom procesných riešení.

Hlavné aktivity holdingu ENERGOCHEMICA SE vyplývajú už z názvu spoločnosti. Kľúčovou prioritou je chemická výroba, ale nezanedbateľná je aj výroba energie a tepla, najmä pre vlastnú spotrebu. Pracujeme tiež na vývoji nových materiálov a zavádzame moderné technológie, ktoré sú v súlade s výzvami 21.storočia.

Naše produkty poznajú vo viac ako 60 krajinách sveta. Do zahraničia plynie 80% našej produkcie. Do produktového portfólia patrí široká škála výrobkov organickej a anorganickej chémie, karbid vápnika, polyméry, plasty, okenné profily, fasádny obkladový systém či produkty určené na ďalšie spracovanie. V produkcii karbidu vápnika za účelom výroby acetylénu sme dominantným hráčom na európskom trhu.