X
Systém integrovaného manažérstva

Systém integrovaného manažérstva

Zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb, chrániť životné prostredie, zvyšovať bezpečnosť  pri práci a hospodárne využívať energie –  to sú ciele spoločnosti Energochemica SE, ktoré chce naplniť aj prostredníctvom Systému manažérstva kvality (SMK), resp. Systému integrovaného manažérstva (SIM).

Súčasťou manažérskej filozofie spoločnosti je postupne implementovať SMK, resp. SIM, a ďalej ho udržiavať vo všetkých našich podnikoch.

 SIM  vychádza z procesného modulu riadenia  nasledovných  manažérskych systémov:

- Systém manažérstva kvality (SMK) podľa ISO 9001:2015,

- Systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa ISO 14001:2015,

- Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) podľa OHSAS

  18001:2007,

- Systém energetického manažérstva (EnMS) podľa ISO 50001:2011;

 

Výrobné spoločnosti sú držiteľmi systémov nielen v oblasti kvality, ale aj v prevencii znečistenia životného prostredia, v bezpečnom prevádzkovaní, v prevencii úrazov a poškodenia zdravia (Chemko, a.s.) a tiež v efektívnom využívaní energií (FORTISCHEM a. s.)

Ďalšie spoločnosti, napr. ENERGOCHEMICA TRADING a.s. a Chemstroj, s.r.o., plne vyhovujú požiadavkám SMK podľa ISO 9001.

SMK/SIM je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Je to zároveň záväzok zlepšovať sa, prioritne v oblasti kvality, ale aj v ďalších certifikovaných manažérskych systémoch.

Dôslednou aplikáciou a tvorivým uplatňovaním SMK/SIM chceme dosahovať a zvyšovať dlhodobú spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, vlastníkov a všetkých zainteresovaných strán.