X
Elektrina

Elektrina

Elektrina

Kontaktovať predajcu: Ing. Vladimír Švábik

telefonický kontat: +421 911 925 658

 

 

Elektrická energia je do TP 2, s.r.o. dodávaná cez vzdušné linky 110 kV z rozvodne Voľa (VSD Košice), s prenosovou schopnosťou 2 x 60 MVA, ukončené na prechodovom objekte a pokračujúce podzemnými káblovými vedeniami do zapuzdrenej rozvodne. Pomocou transformátorov vvn/vn T103 (50MVA) a T102 (40MVA) je zabezpečené napájanie distribučných blokových rozvodní na úrovni 6kV, z ktorých sú cez rozsiahlu káblovú sieť napájané jednotlivé trafostanice a prevádzky v rámci areálu a vodáreň, vzdialená 7,2 km, ktorá slúži pre dodávku technologickej vody.

Rozvodňa RZF 110kV – je v zapuzdrenom prevedení naplnená plynom SF6 (fluorid sírový). Je zostavená zo samostatných polí, ktoré sú zložené z jednotlivých zapuzdrených dielov. Zapuzdrenie rozvádzača je jednofázové, kovové.

Hlavné transformačné stanice – z rozvodne 110 kV je cez transformátor T 103 – 50 MVA napájaná bloková rozvodňa TP II a cez T 102 – 40 MVA bloková rozvodňa výroby vodíka. Bloková rozvodňa TP II je skriňového prevedenia typu IRODEL 6,3 kV, 50 Hz, 400 MVA. Má dva systémy pripojenia cez diferenciálny reaktor a napája hlavné transformátorové stanice na jednotlivých chemických výrobniach, čím plní funkciu distribučnej rozvodne. Bloková rozvodňa výroby vodíka je skriňového prevedenia so spínačmi HL, VMC a HG. Je dimenzovaná na skratový výkon 400 MVA. Má pozdĺžne delenie prípojníc a je napájaná cez dva transformátory T 101 a T 102 – 40 MVA. T101 je dlhodobo odstavený. Slúži pre napájanie hlavných transformátorových staníc tzv. starého závodu.

Transformátorové stanice – sú rozmiestnené po celom areáli a napájané napätím 6,3 kV. Pomocou transformátorov 6,3/0,4 kV, cez NN rozvodne zabezpečujú el. energiu pre priľahlé prevádzky v areáli aj mimo areál spoločnosti. Všetky rozvodne a stanice sú vybavené potrebnými OOPP a stacionárnymi batériami.

Pre odberateľov sa dodávka el. energie realizuje na napäťovej úrovni 6,3 kV a 400 V.

+421 911 925 658

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj