X
Svetelné stabilizátory

Svetelné stabilizátory

Dastib 845

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

Viac info na: http://www.chemko.sk

Dastib 845 S

Dastib 845 P

Balenie - 160 kg v pozinkovaných oceľových sudoch obsahu 200 l. Iný druh a spôsob balenia je predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.

Doprava cestná, železničná a námorná. Skladuje sa v suchých a krytých skladoch. Maximálna teplota skladovania je 30 °C. Nesmie byť uložený v blízkosti vykurovacieho potrubia, alebo iných tepelných zdrojov.

Označenie: Nebezpečenstvo Vyznačuje sa veľmi nízkou toxicitou. Perorálna LD50 Dastibu je vyššia ako 10 g na 1 kg telesnej hmotnosti skúšaných zvierat (myši, potkany) a nemá dráždivé účinky na kožu. I keď sa z hľadiska hygieny práce javí výrobok ako neškodný, pri práci s ním treba dodržiavať bezpečnostné protipožiarne opatrenia a používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

Svetelný monomerný stabilizátor (typu HALS). Je to zmesný ester vyšších mastných kyselín a 2,2,6,6 - tetrametylpiperidinolu. Vzhľad - biela až svetložltá tuhá voskovitá látka bez charakteristického zápachu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Teplota topenia   

                  °C

        min. 28

Obsah popola

            hmot. %

        max. 0,1

Číslo zmydelnenia

            mg KOH/g

        128 - 137

Farebnosť vyjadrená ako priepustnosť

               pri 425 nm

               pri 450 nm

 

                   %

                   %

 

          min. 75

          min. 85

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

 

Je určený na ochranu polymérov pred škodlivým účinkom ultrafialového žiarenia, ktoré spôsobuje fotooxidáciu. Hlavná oblasť použitia sú polyolefíny - LDPE, HDPE a PP výrobky. Môže sa použiť aj pre PS, ABS, PA, PUR a niektoré náterové hmoty.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj