X

ENERGOCHEMICA TRADING a. s.

Spoločnosť ENERGOCHEMICA TRADING a.s.  bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 03.08.2012.  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5599/B. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú. ENERGOCHEMICA TRADING a.s. je tvorcom procesov, ktorých cieľom je prinášať pridanú hodnotu pri aplikácii produktov a ponúkať tak komplexné riešenia potrieb našich zákazníkov. Je súčasťou holdingu ENERGOCHEMICA SE.  Víziou spoločnosti Energochemica Trading je patriť k popredným energeticko-chemickým spoločnostiam na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku v oblastiach efektívnosti, udržateľného rozvoja a ekologickej rovnováhy.

ENERGOCHEMICA TRADING a.s. sa zaoberá nasledujúcimi činnosťami:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

- prieskum trhu a verejnej mienky,

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

- reklamné a marketingové služby,

- prenájom hnuteľných vecí,

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

- počítačové služby,

- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

- administratívne služby,

- vedenie účtovníctva,

- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

- prípravné práce k realizácii stavby,

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

- plynárenstvo - dodávka plynu,

- elektroenergetika - dodávka elektriny,

- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,

- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

- vývoj v oblasti biotechnologických produktov,

- výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov,

- výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov,

- výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových,

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových,

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích.