X
Ostatné

Ostatné

Ekooleje

Ekoseparol, ekorezol, ekohydrol.

Kontaktovať predajcu: RNDr. Igor Chomča PhD.

telefonický kontakt: +421 905 743 526

 

Viac info na: http://www.chemko.sk

Ekorezol

Ekohydrol

Ekoseparol ST

Plní sa do vratných pozinkovaných sudov alebo do IBC kontajnerov. V prípade potreby je možné dohodnúť iný typ balenia. Skladuje sa v uzavretých obaloch, suchých, krytých a čistých skladoch chránený pred poveternostnými vplyvmi pri teplote - 10 až 40° C. Záručná doba pri dodržaní predpísaných podmienok pri doprave a skladovaní je 6 mesiacov odo dňa výroby.

Cestná doprava, pozinkované sudy (200l), sú fixované fóliou na palete.

Vzhľadom na to, že v rámci ekoolejov ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Vzhľadom na to, že v rámci ekoolejov ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Vzhľadom na to, že v rámci ekoolejov ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Vzhľadom na to, že v rámci ekoolejov ponúkame viacero rôznych prodkutov, podrobnejšie informácie sú uvedené pre každý prodkut samostatne, v odkazoch vyššie.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj