Systém integrovaného manažérstva

Systém integrovaného manažérstva

Zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb, chrániť životné prostredie a zvyšovať bezpečnosť  pri práci.

To sú ciele našej spoločnosti Energochemica SE, ktoré chceme naplniť aj pomocou Systému integrovaného manažérstva. Súčasťou našej manažérskej filozofie je postupne vybudovať certifikovaný Systém integrovaného manažérstva (SIM),ktorý bude zavedený vo všetkých našich podnikoch. 

 SIM  vychádza z procesného modulu riadenia  nasledovných  systémov:

- Systém manažérstva kvality SMK podľa ISO 9001 : 2008

- Systém environmentálneho manažérstva SEM podľa ISO 14001 : 2004

- Systém manažérstvabezpečnosti a ochrany zdravia pri práciSMBOZP podľa OHSAS 18001: 2007 

 Certifikovaný Systém integrovaného manažérstva ako prvé zaviedlo Chemko a.s.. Od júna 2013 dostal certifikát aj náš ďalší podnik, Fortischem a.s..

Systém integrovaného manažérstva bude aj v budúcnosti neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Je to zároveň záväzok zlepšovať sa vo všetkých oblastiach,  najmä v oblasti kvality, v prevencii znečistenia, ale aj bezpečnom prevádzkovaní podnikov, v prevencii úrazov a poškodenia zdravia. Dôslednou aplikáciou a tvorivým uplatňovaním systému dosiahneme dlhodobú spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, vlastníkov a všetkých zainteresovaných.