Spoločnosť  Energochemica SE bola založená v decembri 2011 v  Prahe. Budujeme chemicko- energetický  holding,  ktorý sa bude môcť zaradiť medzi lídrov v oblasti chlórovej chémie v krajinách Vyšehradskej štvorky. Neoddeliteľnou súčasťou chemickej výroby bude aj výroba  energie.  Dosiahneme tým  úplnú energetickú sebestačnosť chemických procesov s možnosťou dodávať energie aj pre externých užívateľov.

Energochemica SE sa chce zamerať na akvizície predovšetkým v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. Zvažuje však svoje pôsobenie aj v ďalších štátoch strednej a východnej Európy.

Energochemica SE intenzívne investuje do biotechnológií.  Zvyšuje podiel inovatívnych výrobkov, zlepšuje technologické postupy a jej cieľom je efektívnejšie využívať  prírodné zdroje. Chce byť najlepšou voľbou pre klientov a najväčšou výzvou pre dodávateľov prostredníctvom procesných riešení.

Jadro holdingu tvoria chemické fabriky s dlhoročnou históriou, ktoré kladú hlavný dôraz na kvalitu ponúkaných produktov, ochranu životného prostredia a na bezpečnosť práce. S vlastnými dodávkami energie bude naša výroba oveľa ekonomickejšia, efektívnejšia a ekologickejšia. Sme presvedčení, že vďaka bohatým skúsenostiam s chemickou výrobou a s našou firemnou filozofiou oslovíme všetkých potenciálnych klientov nielen na európskych trhoch, ale na celom svete.

Energochemica SE sa chce uchádzať nielen o priazeň zákazníkov, ale aj o pozornosť kapitálovo silných partnerov. Robí to aj prostredníctvom Burzy cenných papierov v Prahe, na ktorú vstúpila v júli 2012.