Energochemica Trading

ENERGOCHEMICA TRADING a.s. vznikla 23.8.2012, zápisom v OR SR. Svoju činnosť začala vykonávať od 1.10.2012. Medzi jej hlavné aktivity patrí sprostredkovanie predaja chemickej výroby spoločností zo skupiny ENERGOCHEMICA SE, sprostredkovanie nákupu hlavných surovín, obchodovanie s plynom a elektrinou a zabezpečenie spoločnej dátovej infraštruktúry, jednotných informačných systémov.