Ľudské zdroje

Ľudské zdroje

Najlepšia investícia je investícia do správnych ľudí.

Túto myšlienku zastáva aj naša spoločnosť Energochemica SE.  So zamestnancami s jedinečnými znalosťami, schopnosťami, a so správnou motiváciou  dokážeme  zvyšovať kvalitu našich produktov a služieb, a vytvárať konkurenčné výhody spoločnosti. Na všetkých pracovných pozíciách  preto vyžadujeme osobnú a odbornú angažovanosť.

Pracujeme v duchu hodnôt: výkonnosť, spolupráca, radosť

Vytvárame pre zamestnancov také podmienky, aby boli motivovaní, spokojní, a zároveň výkonní.  Z pozície stabilného zamestnávateľa im za to ponúkame:

  • perspektívnu a zaujímavú prácu
  • zapracovanie pod vedením skúsených odborníkov
  • širokú možnosť vlastnej sebarealizácie v pracovných pozíciách
  • prácu v skúsenom kolektíve
  • programy zdravotnej a sociálnej starostlivosti
  • spoluúčasť zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom sporení

 

Máme záujem o vysokovýkonných zamestnancov, ktorí chcú,  môžu a vedia! Ak nám chcete ponúknuť svoje vedomosti a zručnosti, kontaktujte nás:

telefonicky: +421 904 018 717

písomne, zaslaním životopisu a vyplneného formulára na adresu:  hr@energochemica.eu

Dotazník_uchádzača o zamestnanie

Váš životopis a dotazník uchádzača o zamestnanie budú vedené v databáze uchádzačov na oddelení personalistiky po dobu 1 roka od ich podania. V prípade, že svojim profilom zaujmete a budete spĺňať požiadavky na niektoré obsadzované pracovné miesto, budete prizvaní k výberovému pohovoru. Vyhradzujeme si právo výberu.

Ľudské zdroje