X

Kontakt pre médiá

PhDr. Anna Vojteková

manažérka pre komunikáciu

Tel.: + 421 918 666 975

e-mail: anna.vojtekova@energochemica.eu