X
Produkty spracovania PVC

Produkty spracovania PVC

Granuláty mäkké

Viac info na:  http://www.fortischem.sk

 

telefonický kontakt: +421 910 905 656

Balia sa do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg alebo do veľkoobjemových vakov tzv. Big-bagov s netto hmotnosťou do 1000 kg. Big-bagy musia byť úplne zaplnené pre dosiahnutie stohovateľnosti.

Prepravujú sa na drevených euro-paletách, v krytých, čistých vagónoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Big-bagy musia byť na ložnej ploche uložené tak, aby medzi nimi nevznikol voľný priestor a zabránilo sa tým ich posunu alebo vyklopeniu. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov

Mäkčené granuláty vyrobené zo suspenzného PVC s prídavkom zmäkčovadiel, stabilizátorov, mastív, plnív a pigmentov. Granule sú rôznych farieb, pravidelného tvaru a rozmerov, bez výskytu mechanických nečistôt, vyrobené na základe dohody odberateľa s výrobcom.

Neobsahujú žiadne zlúčeniny kadmia.

Sú určené na výrobu plastových produktov technológiou vytlačovania, alebo injekčného vstrekovania. Nie sú vhodné na výrobky, u ktorých sa vyžaduje zdravotná nezávadnosť (prichádzajúce do styku s požívatinami, hračky a pod.).

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj