X
Produkty spracovania PVC

Produkty spracovania PVC

Granuláty kabelárske

Viac info na:  http://www.fortischem.sk

 

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Balia sa do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg alebo do veľkoobjemových vakov tzv. Big-bagov s netto hmotnosťou do 1000 kg. Big-bagy musia byť úplne zaplnené pre dosiahnutie stohovateľnosti.

Prepravujú sa na drevených euro-paletách, v krytých, čistých vagónoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Big-bagy musia byť na ložnej ploche uložené tak, aby medzi nimi nevznikol voľný priestor a zabránilo sa tým ich posunu alebo vyklopeniu. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Káblové granuláty sú mäkčené granuláty vyrobené zo suspenzného PVC s prídavkom zmäkčovadiel, bezolovnatých stabilizátorov a plnív. Neobsahujú žiadne zlúčeniny kadmia a olova. Vyrábajú sa nepigmentované (tzv. natur). Výroba pigmentovaného granulátu vo farebnom odtieni, na základe dohody odberateľa s výrobcom, je možná po predchádzajúcom odskúšaní.

Produkt musí mať podobu granulátu pravidelného tvaru a rozmerov, bez výskytu mechanických nečistôt. Ojedinele sa môžu vyskytovať granule iných rozmerov, max. do dĺžky 30 mm. Výskyt ústrižkov, alebo granúl nepravidelného tvaru ako aj inofarebných granúl nie je chybou, ak tým nie je negatívne ovplyvnený vzhľad extrudátu.

Sú určené na izolácie, oplášťovanie a plnenie elektrických vodičov, u ktorých dosahuje najvyššia teplota 70 °C. Môžu sa použiť aj na iné technické výrobky vyrábané technológiou vytlačovania. Nie sú vhodný na výrobky, u ktorých sa vyžaduje zdravotná neškodnosť (výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami, hračky a pod.).

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj