X
Polyméry

Polyméry

Sloviol R

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v 150 l plastových sudoch s vekom, do ktorých sa vkladajú plastové vrecia s náplňou Sloviolu® R s netto hmotnosťou 150 kg ±1,5 kg.

Sloviol® R sa skladuje v železných zásobníkoch s povrchovou úpravou pri teplote od +5 do 20 °C. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Vodný roztok polyvinylalkoholu vyrábaný alkalickou hydrolýzou polyvinylacetátu v metanole. Číra, slabo nažltlá kvapalina charakteristickej éterovej vône s koncentráciou (16 ± 1,5) %. S klesajúcou teplotou sa viskozita roztoku značne zvyšuje a pri dlhom státí pri nízkych teplotách prechádza až na gélovú konzistenciu, ktorú možno rozrušiť zahriatím a intenzívnym miešaním.

Sloviol® R je dobre rozpustný vo vode a je odolný voči väčšine organických zlúčenín.

Používa sa vo forme roztokov ako ochranný koloid a stabilizátor emulzií polymérov.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj