X
Polyméry

Polyméry

Slovilax BD 20

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v 150 l plastových sudoch s vekom, do ktorých sa vkladajú plastové vrecia s náplňou disperzie PVAC s netto hmotnosťou 150 kg ±1,5 kg.

Sudy počas prepravy a manipulácie musia byť v polohe vekom navrch. Sudy je odberateľ povinný dôkladne prepláchnuť tlakovou vodou a vrátiť dodávateľovi čisté, bez zvyškov nánosov. Dodávky uskutočnené iným spôsobom musí odberateľ vopred dohodnúť s dodávateľom. Slovilax® BD 20 sa skladuje v uzavretých obaloch alebo zásobníkoch pri teplote od +5 °C do + 45 °C v priestoroch chránených proti slnečnému žiareniu. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Vodná disperzia bielej farby strednodisperzného a strednoviskózneho typu s charakteristickým zápachom po vinylacetáte, riediteľná vodou. Nanáša sa štetcom. Pri aplikácii musí byť podklad rovný, suchý, čistý, bez trhlín a dostatočne pevný.

Stabilita za nízkych teplôt - 3 cykly pri – 5 °C. Odolnosť voči elektrolytu - Z1 - bez zákalu, B2 - ojedinelé bubliny, Č2 - max. 3 častice/cm2, P2 – stopy po štetci a zmena viskozity nesmie byť vyššia ako 50 %.

Používa sa v stavebníctve v interiéroch a exteriéroch ako spojivo, ako základná surovina na výrobu náterových látok a lepidiel, pridáva sa do polymér-cementových mált a betónov ako plastifikačná látka. Zriedená vodou v pomere 1: 4 sa používa ako penetračná náterová látka na veľmi nasiakavé podklady a ako adhézny mostík na spojenie starého a nového betónu. Odporúčaná aplikačná teplota je 5 °C až 20 °C.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj