X
Polyméry

Polyméry

Emulzné pastotvorné PVC - EP PVC

Kontaktovať predajcu: Zuzana Benisková

Viac info na: http://www.fortischem.sk

 

telefonický kontakt: +421 918 373 085

Dodáva sa v najmenej trikrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g.

Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. EP PVC sa skladuje v suchých, dobre vetraných skladovacích priestoroch, ktoré musia byť chránené proti priamemu slnečnému svetlu, proti vlhkosti a výparom rozličných chemikálií. Nie je dovolené skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami všetkých druhov, alebo chemikáliami, proti ktorým EP PVC nemá zaručenú chemickú odolnosť

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Emulzný pastotvorný polyvinylchlorid alkalicky predstabilizovaný sódou, vhodný na prípravu stredneviskóznych pást. Prášok bielej farby, bez zápachu, horľavý pri priamom styku s plameňom alebo vplyvom vysokého sálavého tepla, inak je nehorľavý.

Vyznačuje sa dobrou tepelnou stabilitou a dobrým povrchovým vzhľadom výrobkov.

Vhodný je na spracovanie technológiou natierania na výrobu koženiek s homogénnym nánosom.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj