X
Organická chémia

Organická chémia

Polyoly

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

Viac info na: www.fortischem.sk

 

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Štandardné autocisterny, IBC, sudy, železničné cisterny. Balenie voľne ložené, sudy na paletách ( á 200 kg netto), IBC kontajner ( á 1.000,- kg netto); Minimálne množstvá pre amínové typy (veľkosť várky) – 6 ton: MB 600, MPOL 420, A 480, A 450, A 640, A 800R, RF 169, DEIPA 93 a 85. Minimálne množstvá pre cukrové a glycerínové typy (veľkosť várky) – 11 ton: SC 360, SC 490, SC 440, G 300, G 350, G 160, G 380, G 250, G 630, G 560, RF 4845, SO 160M.

Doprava - AC (autocisterna)/ / kamiónová/ kombinovaná doprava; INCOTERMS 2010. Odporúčaná teplota skladovania pri teplote +20 až +30 °C, pod inertnou atmosférou v nerezových oceľových zásobníkoch. Skladovateľnosť výrobku za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 6 mesiacov od dňa expedície.

Produkty nie sú klasifikované ako nebezpečné. Podrobné údaje sú uvedené v Kartách bezpečnostných údajov.

Kvapaliny. Zloženie, vzhľad a základné vlastnosti sú uvedené v technických špecifikáciach na www.fortischem.sk

Podrobnejšie informácie o polyoloch sú uvedené na www.fortischem.sk

Stavebný, nábytkársky priemysel, výroba PUR pien (tvrdé, polotvrdé a mäkké peny), sieťovadlo, polyuretánové laky

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj