X
Organická chémia

Organická chémia

Novamal

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Dodáva sa v nerezových železničných cisternách.

Doprava - železničná cisterna (55 t netto), nádržkový kontajner (25 t netto), INCOTERMS 2010. Skladuje sa v oceľových zásobníkoch povrchovo upravených polypropylénom. Skladovateľnosť za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 1 rok od dňa expedície.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

NOVAMAL (bis-(2-chlóroetoxy)-metán a homológy) sa vyrába acetalizáciou paraformaldehydu s 2-chlóroetanolom za prítomnosti katalyzátora.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah kyseliny sírovej, max.

%

0,05

Obsah formaldehydu, max.

%

0,50

Obsah železa, max.

ppm

5

Obsah etylénchlórhydrínu, max.

%

0,30

Obsah Novamalu, min.

%

80

Obsah vyšších homológov, max.

%

19,8

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa na výrobu polysulfidov.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj