X
Organická chémia

Organická chémia

Novamal

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Dodáva sa v nerezových železničných cisternách.

Doprava - železničná cisterna (55 t netto), nádržkový kontajner (25 t netto), INCOTERMS 2010. Skladuje sa v oceľových zásobníkoch povrchovo upravených polypropylénom. Skladovateľnosť za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 1 rok od dňa expedície.

Doprava: ADR/RID 6.1, UN 2810, T1, 60, II Označenie: NEBEZPEČENSTVO H - vety: 301, 311, 330, 370, 373 P - vety: 270, 271, 280, 284, 310, 361, 301+330+331, 302+352, 304+340, 307+311, 403+233, 501 R - vety: 24/25, 26, 29/24/25, 39/26, 48/21/22 S - vety: 23, 38, 45, 61, 20/21, 24/25, 36/37/39 Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

NOVAMAL (bis-(2-chlóroetoxy)-metán a homológy) sa vyrába acetalizáciou paraformaldehydu s 2-chlóroetanolom za prítomnosti katalyzátora.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah kyseliny sírovej, max.

%

0,05

Obsah formaldehydu, max.

%

0,50

Obsah železa, max.

ppm

5

Obsah etylénchlórhydrínu, max.

%

0,30

Obsah Novamalu, min.

%

80

Obsah vyšších homológov, max.

%

19,8

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa na výrobu polysulfidov.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj