X
Fasádny systém SLOVINYL SIDING®

Fasádny systém SLOVINYL SIDING®

Fasádny obkladový systém SLOVINYL SIDING®

Viac info na: http://www.siding.sk/

 

telefonický kontakt: +421 915 728 157

Fasádny obkladový systém SLOVINYL SIDING sa ukladá sa do kartónov, v ktorých sa skladuje a prepravuje. Dĺžka kartónu (pri dĺžke produktu 3800mm) je 3925mm.Dĺžka kartónu (pri dĺžke produktu 3000mm)je 3115mm.

Kartóny sa ukladajú do čistých a suchých dopravných prostriedkov na užšiu stranu kartónu najviac 8 ks nad sebou a doplnkové panely (VOR, VNR, OPL, RD, OZ) sa ukladajú len na posledné štyri rady. SLOVINYL SIDING® sa skladuje podľa STN 64 0090. Počas skladovania obklady nesmú byť vystavené priamemu sálavému teplu. Pri teplotách nižších ako + 10 °C musí byť zvýšená opatrnosť pri manipulácii so SIDINGom.

Označenie: (v súlade s kap. 2.2. KBU) Označovanie podľa Nariadenia (EC) č. 1272/2008: nie je potrebné označenie Označovanie podľa Direktívy 67/548/EEC : nie je potrebné označenie Nebezpečenstvo : Neuvádza sa

Lamelový fasádny obklad vyrobený z nemäkčeného suspenzného PVC, technológiou vytláčania z PVC zmesi. Vyrába sa v rôznych farbách podľa vzorkovnice výrobcu. Fasádny obklad zabezpečuje funkciu odvetranej fasády.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Odolnosť proti nárazu, min +

kJ/m

6,78

Priehyb, max.+

mm/m

3,2

Tepelné zmenšenie, max. +

%

3,0

Lesk ++

° GU

15 ± 10

Farba ++

-

L ± 0,7

a ± 0,7
b ± 0,7

Metylénchloridová skúška plastifikácie

-

nesmie dôjsť k uvoľneniu ani rozkladu

Povrchová deformácia +

-

nesmie dôjsť k uvoľneniu ani rozkladu

Farebná stálosť po umelom starnutí +++

-

DE £ 8

ÚRKK- 5/2012

+     Pre hlavné panely (D4, D5, D4D, D5D, T3, S8, D5V) doplnkový panel RD.

++  Informatívna hodnota, nie je predmetom výstupnej kontroly.

+++ DE je zmena farby medzi nevystavenými a vystavenými skúšobnými telesami. Farebná stálosť po umelom starnutí je informatívna hodnota, nie je predmetom výstupnej kontroly a garantuje sa nasledovne:

-          pre farby 6019, 5030, 9031 tri roky;

-          pre farby 9001, 9015, 9021, 9025, 9029, 6035, 7035 päť rokov;

-          pre farbu 9016 desať rokov;

-          pre farby 8024, 7055, 5024  bez záruky.

-          životnosť materialu Slovinil Siding (PVC) je stanovená výrobcom na 30 rokov

Tvary, rozmery a funkčné miery jednotlivých typov SLOVINYL SIDINGu® sú dané výkresovou dokumentáciou výrobcu a sú uvedené na výkresoch.. SLOVINYL SIDING® sa vyrába v dĺžke 3,8 m, typy VOR a VNR v dĺžke 3 m.

 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Fasádny obkladový systém SLOVINYL SIDING sa používa na vonkajšie obloženie stien a fasád.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj