X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Hydroxid sodný

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

 

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu hydroxidu sodnému.

NaOH sa skladuje v suchom, vetranom priestore v uzavretých kontajneroch alebo zásobníkoch mimo zdroja kyselín. Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Bezfarebná, číra, viskózna kvapalina, niekedy slabo zakalená bez mechanických nečistôt. Obsah ortuti je najviac 0,1 ppm. Molekulová hmotnosť: 40.

Parameter

Merná jednotka

Hodnota

Obsah hydroxidu sodného, najmenej

hmot. %

48,0

Obsah uhličitanu sodného, najviac

hmot. %

0,3

Obsah chloridu sodného, najviac

hmot. %

0,014

Obsah železa ako Fe3+, najviac

hmot. %

0,001

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Produkt má široké použitie vo všetkých priemyselných odvetviach, u spotrebiteľov aj u širokej verejnosti ako adsorbent, regulátor pH, medziprodukt, laboratórna chemikália, extrakčné činidlo, na zmäkčovanie a úpravu vody, úpravu povrchov kovov a nekovov, atď.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj