X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Chlórnan sodný technický

Chlórnan sodný technický (140g-150g/l)

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné pôsobeniu chlórnanu sodnému.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. Chlórnan sodný technický sa skladuje v pogumovaných železných zásobníkoch, alebo v zásobníkoch titánových, polyetylénových, polypropylénových, odolných proti pôsobeniu chlórnanu sodnému. Doporučená teplota skladovania je najviac 20 °C. Pri vyšších teplotách sa rozklad urýchľuje.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Žltozelená, číra alebo slabo zakalená kvapalina, samovoľne sa rozkladá počas dopravy a skladovania pričom sa znižuje obsah aktívneho chlóru. Rozklad urýchľuje teplo, svetlo a katalytický účinok kovov (nikel, meď, železo, atď.). Molekulová hmotnosť: 74,5

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah aktívneho chlóru, najmenej v zimnom období

g/l

150

Obsah aktívneho chlóru, najmenej v letnom období+

g/l

140

Obsah hydroxidu sodného, najviac

g/l

12

Obsah uhličitanu sodného, najviac

g/l

4

Obsah železa, najviac

g/l

0,008

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Má široké použitie v rôznych priemyselných odvetviach, u spotrebiteľov aj u širokej verejnosti ako oxidačné a bieliace činidlo, na farbenie a úpravu textilu, čistenie a umývanie, dezinfekciu a úpravu vody, atď.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj