X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Chlór kvapalný technický 99,5%

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

 

Železničné cisterny, tlakové kovové sudy a fľaše – kusové balenie. Naplnený chlór pôsobí v nádobách tlakom do 1,1 MPa.

Kvapalný chlór sa skladuje v chladných, dobre vetraných skladoch, chránených pred slnečným žiarením. Sudy sa skladujú na ležato a musia byť zaistené proti skotúľaniu. Fľaše sa uskladňujú vo zvislej polohe tak, aby ich bolo možné stabilne upevniť k stene alebo k stojanom.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Kvapalný chlór je oranžovožltá kvapalina s prenikavým dusivým zápachom. Molekulová hmotnosť: 70,9

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Parameter

Merná jednotka

Hodnota

Obsah chlóru, najmenej +

obj. %

99,5

Obsah vlhkosti, najviac

hmot. %

0,002

Obsah ostatných plynov, najviac 

obj. %

0,5

*Vztiahnuté na plynný chlór uvoľnený splynením kvapalného

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Chlór má široké použitie v chemickom priemysle, vo výrobe textilu, kože, kožušín, vo výrobe buničiny, papiera a produktov z papiera, vo výrobe iných nekovových minerálnych produktov, vo výrobe základných kovov vrátane zliatin, výrobe počítačových, elektronických a optických produktov a elektrického vybavenia. Používa sa na dezinfekciu pitnej vody, bazénov, na čistenie odpadových vôd a ako biocíd v chladiacej vode.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj