X

Všeobecné obchodné podmienky

V priloženom súbore nájdete všeobecné obchodné podmienky, ktoré spoločnosť ENERGOCHEMICA TRADING a.s uzatvára pri nákupe a pri predaji tovarov a služieb.