X

Všeobecné obchodné podmienky

Doklady na prevzatie:

VOP Zmluvy o dielo [ dokument ]

VOP Zasielateľskej zmluvy [ dokument ]

VOP Kúpnej zmluvy na predaj [ dokument ]

VOP Kúpnej zmluvy na nákup [ dokument ]