X

Valné zhromaždenia

29.5.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
14.11.2016 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
14.6.2016 Oznámení o změně návrhu usnesení bodu 9. pořadu valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA SE
26.5.2016 Pozvánka_na řádnou valnou hromadu
4.2.2016 Shrnutí podstaty protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu
15.1.2016 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
29.5.2015 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
30.5.2014 Pozvánka na řádnou valnou hromadu
13.12.2013 Oznamení o konání mimořádné valné hromady
10.7.2013 Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady ze dne 26.6.2013
27.5.2013 Zpráva predstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti
27.5.2013 Souhrnná zpráva statutárního orgánu
27.5.2013 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti
27.5.2013 Návrh predstavenstva k rozdělení zisku společnosti
27.5.2013 Zpráva predstavenstva o vztazích mezi propojenými osobami
27.5.2013 Zpráva výboru pro audit o výsledních jeho činnosti
27.5.2013 Návrh výboru pro audit na určení auditora společnosti
27.5.2013 Návrhy usnesení řádné valní hromady
27.5.2013 Informační povinnost o podníkaní na kapitálovém trhu
27.5.2013 Poučení k plné moci
27.5.2013 Formulár k plné moci
27.5.2013 Oznámení o konání řádne valní hromady
14.5.2013 Výsledky hlasováni k usnesením na mimořádné valné hromadě ze dne 28.3.2013_
28.3.2013

Návrh změny stanov

28.3.2013 Návrh usnesení bodu 8 mimořádné valní hromady
28.3.2013 Výkon funkce členů dozorčí rady
28.3.2013 Smlouva o výkonu funkce - dozorčí rada
28.3.2013 Výkon funkce členů představenstva
28.3.2013 Smlouva o výkonu fuknce - představenstvo
28.3.2013 Změna adresy trvalého bydliště členů predstavenstva
28.3.2013  Rozhodnutí o určení audtora společnosti
28.3.2013 Návrh na určení auditora
28.3.2013 Rozhodnutí o revokaci usnesení mimořádné valní hromady se dne 25.9.2012
28.3.2013 Návrh výboru pro audit na usnesení valné hromady o určení auditora
28.3.2013 Rozhodnutí o změně stanov společnosti
28.3.2013 Zahájení valné hromady
28.3.2013 Informační povinnost o podnikáni na kapitálovém trhu
28.3.2013 Informace o udělení nebo odvolání plné moci
28.3.2013 Podrobné informace k plné moci
28.3.2013 Formulář plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě
28.3.2013 

Oznámení o konáni mimořádné valní hormady

10.10.2012

Personální změny konané na mimořádné valné hromadě dne 25.9.2012

10.10.2012 Výsledky hlasování na mimořádne valné hromadě dne 25.9.2012
22.8.2012 Návrh na odvolání členů výboru pro audit
22.8.2012 Návrh na volbu členů výboru pro audit
22.8.2012 Návrh usnesení mimořádné valné hromady - ukončení jednání
22.8.2012 Návrh na volbu člena představenstva společnosti
22.8.2012 Návrh na odvoláni člena dozorčí rady
22.8.2012 Návrh na volbu člena dozorčí rady
22.8.2012  Návrh na určení auditora
22.8.2012  Návrh na změnu textu
22.8.2012  Návrh na odvolíní člena představenstva
22.8.2012  Návrh usnesení mimořádné vlané hromady - zahájení
22.8.2012  Informace o udelení plné moci k zastupovaní akcionáře
22.8.2012  Oznámení o konání momořádné valné hromady dne 25.9.2012
22.8.2012 Návrh na změnu stanov společnosti
22.8.2012 Informační povinnost o podnikání na kapitélovém trhu
22.8.2012 Notice of an Extraordinary General Meeting