X
Technologický inštitút A. Ruprechta

Technologický inštitút A. Ruprechta

Kvalitné vzdelávanie pre potreby priemyslu

Technologický Inštitút A. Ruprechta je vzdelávaco-výskumný inštitút.  Zameraný je na vzdelávanie v technologických odboroch.

Na Slovensku je niekoľko prírodovedných a technických fakúlt, ktoré pripravujú absolventov na štandardne dobrej úrovni. Vo vysokoškolskom vzdelávaní však stále prevažuje kvantita nad kvalitou.  Fakulty s technickým zameraním navštevuje vysoký počet študentov,  z ktorých veľké percento skončí pracovať mimo svojho študovaného odboru.  Iba 25% absolventov je odborne schopných sa zamestnať v študovanom odbore a pritom priemysel trpí nedostatkom kvalitných absolventov.  Práve tu vidíme priestor pre novú technickú vzdelávaciu inštitúciu.

Technologický Inštitút A. Ruprechta sa hrdo hlási k slávnej tradícii Bergakadémie v Banskej Štiavnici, založenej v roku 1762. Poslaním Technologického inštitútu A. Ruprechta je vychovávať vysokokvalifikovaných absolventov v progresívnych technológiách pre potreby priemyslu v stredoeurópskom priestore.

Absolventi budú „šití na mieru” potrebám konzorcia priemyselných spoločností ENERGOCHEMICA SE.

Viac informácií nájdete na www.tiar.sk