Stavebníctvo

Stavebný priemysel je jedným z podsegmentov z hľadiska smerovania produkcie holdingu Energochemica SE.

V stavebníctve nájdu svoje využitie  mnohé naše výrobky, napríklad trubkové systémy, fasádne obklady, okenné profily a pod. Dodáme vám materiály potrebné pri výstavbe dopravnej infraštruktúry, pri budovaní kanalizačných sietí alebo ich rekonštrukcii. V našom dodávateľskom systéme nájdete produkty potrebné pri zatepľovaní či budovaní energeticky úsporných stavieb vrátane vnútorných rozvodov vodovodných a kanalizačných systémov.