X

Stavebníctvo

Pre stavebníctvo ponúkame aplikáciu našich procesných riešení vo viacerých oblastiach.  Vyrábame hydraulické zmesi – cement, vápence, vápno – intenzifikátory mletia. Vyrábame a spracovávame prísady do všetkých typov betónov.  V našej produkcie ponúkame riešenia pre opláštenia budov - odvetrané lamelové fasády na báze PVC a WPC, okenné a dverové profily z PVC, či tepelné a akustické izolácie na báze PUR a PIR. Dodávame zmesi pre výrobu komponentov inžinierskych sietí.  Medzi našimi výrobkami nájdete polotovary z PVC a WPC, ktoré sa používajú na výrobu mobiliárov v exteriéroch - ako sú lavičky, ploty, koše alebo informačné systémy. Okrem toho, nielen pre segment stavebníctva, dodávame chemické polotovary na výrobu čistiacich prostriedkov na báze amínov.