X
Organická chémia

Organická chémia

Etylénchlórhydrín technický

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

Dodáva sa v nerezových železničných cisternách.

Skladuje sa v čistých, suchých, tmavých a dobre vetraných skladoch chránených proti slnečnému svetlu. Nádoby sa uchovávajú tesne uzavreté. Za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť výrobku 6 mesiacov od dňa expedície.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Číra, bezfarebná kvapalina charakteristického zápachu. Etylénchlórhydrín technickýsa vyrába syntézou chlorovodíka a etylénoxidu v prostredí etylénchlórhydrínu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Parameter

Merná jednotka

Hodnota

Obsah etylénchlórhydrínu, min.

hmot. %

89

Obsah etylénoxidu, max.

hmot. %

0,1

Obsah chlóretoxyetanolu + vyšších homológov, max.

hmot. %

10,5

Obsah vody, max.

hmot. %

0,3

Obsah železa, max.

ppm

5

1,4 dioxan, max. hmot. % 0,2
Vzhľad - číra, bezfarebná až nažltlá kvapalina

 

Používa sa ako medziprodukt v chemickom a farmaceutickom priemysle

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj