X
Organická chémia

Organická chémia

Etylénchlórhydrín rektifikovaný

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

200 l sudy s polyetylénovou výplňou.

Doprava a množstvo- technický: balenie v sudoch (200 l), voľne ložené, doprava, železničná cisterna ( 55 t netto) , INCOTERMS 2010. Doprava a množstvo- rektifikovaný: balenie v sudoch (200 l) na paletách ( 1 sud á 220 alebo 230 kg netto); doprava – automobilová/kamiónová/ kombinovaná, INCOTERMS 2010. Preprava po železnici a po cestách sa uskutočňuje na základe platných predpisov. Skladuje sa na chladnom, dobre vetranom mieste. Nádoby sa uchovávajú tesne uzavreté. Za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť výrobku 6 mesiacov od dňa expedície.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Vyrába sa rektifikáciou technického etylénchlórhydrínu vyrobeného syntézou chlorovodíka a etylénoxidu v prostredí etylénchlórhydrínu.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Kyslosť, max

mg KOH/g

0,2

Obsah vody, max

hmot. %

0,1

Index lomu

-

1,438 - 1,446

Obsah etylénchlórhydrínu, min.

hmot. %

99

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Používa sa ako medziprodukt v chemickom a farmaceutickom priemysle.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj