X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Kyselina chlorovodíková technická

telefonický kontakt: + 421 919 279 111 (Yaroslav Ivashko), + 421 911 747 568 (Petra Šišková)

Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu kyseliny chlorovodíkovej technickej.

Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. HCl sa skladuje v dobre uzatvorených zásobníkoch.

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk

Číra, bezfarebná až žltá kvapalina, štipľavého zápachu bez mechanických nečistôt. Molekulová hmotnosť: 36,46

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Parameter

Merná jednotka

Hodnota

Obsah chlorovodíka, najmenej

hmot. %

31,0          

Obsah voľného chlóru, najviac

hmot. %

0,01        

Obsah železa, najviac

hmot. %

0,008         

Obsah síranov, najviac

hmot. %

0,008        

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu

Kyselina chlorovodíková má široké použitie v rôznych priemyselných odvetviach, u spotrebiteľov a širokej verejnosti ako medziprodukt, pH regulátor, flokulant, zrážacie a neutralizačné činidlo, na čistenie a umývanie, ako chemikália na úpravu vody, farbivo, na konečnú úpravu a impregnáciu textilu, laboratórna chemikália, pri zváraní a spájkovaní a pod.  

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj