X
Anorganická chémia

Anorganická chémia

Ferrosilícium

Kontaktovať predajcu: Michal Macko

telefonický kontakt: +421 905 351 554

                          

 

 

 

 

Plní sa do kontajnera alebo do big-bagu.

Prepravuje sa nákladnou autodopravou. Skladuje sa v kontajneroch alebo voľne ložené na otvorenej skládke.

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Vzniká pri výrobe karbidu vápnika v oblúkových peciach. Z pecí vyteká spolu s taveninou karbidu pri cca. 2000°C. Po drvení karbidu sa zachytáva z pásovej dopravy pomocou elektromagnetov. Vo výrobe je skladované v 1m3 kontajneroch. Veľkosť častíc je prevažne v intervale 20-70mm. Môže obsahovať nečistoty (do 5%) vo forme nezreagovaného karbidu vápnika a oxidu vápenatého, ktoré pri styku so vzdušnou vlhkosťou zreagujú za vzniku hydroxidu vápenatého, resp. až na uhličitan vápenatý. V prípade požiadaviek zákazníkov, je možné zabezpečiť odstránenie nečistôt premytím povrchovou vodou.

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY

Znak kvality

Merná jednotka

Hodnota

Obsah Fe, zvyčajne nad

hm. %

70

Obsah Si, zvyčajne pod

hm. %

30

Zloženie je premenlivé – vlastnosť použitých surovín.

Používa sa prevažne v zlievarenskom priemysle.

Napíšte nám

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj