X

BIotechnológie

ENERGOCHEMICA SE intenzívne investuje do oblasti biotechnológií.  Keďže svetové zásoby ropy a zemného plynu sú limitované, vidíme budúcnosť práve v biochemikáliách a biopalivách vyrobených z obnoviteľných zdrojov. ENERGOCHEMICA SE buduje biorafinériu na spracovanie biomasy s kombinovanou vysokoúčinnou výrobou elektriny, tepla, etanolu, etylénu a etylénoxidu. Rafinéria bude nielen že energeticky sebestačná, ale vyprodukovanú zelenú energiu  bude poskytovať aj ostatným  spotrebiteľom vo verejnej sieti.