Automobilový priemysel

Automobilový a elektrotechnický priemysel zaznamenáva v posledných rokoch rast.

Dôležitý je z hľadiska fungovania celej európskej ekonomiky. Je zároveň primárnym a cez využitie našich produktov v iných odvetviach priemyslu aj sekundárnym odbytiskom našej chemickej výroby.